კალათა

დეტალურად

 • დაბადების დღე (1)
 • დაბადების დღე (2)
 • დაბადების დღე (3)
 • დაბადების დღე (4)
 • გულიკო
 • დედა
 • პარნასი
 • ოქროპეტას დუქანი
 • ზღვა (1)
 • ზღვა (2)
 • აბიბო (1)
 • აბიბო (2)
 • აბიბო (3)
 • თავერა
 • ბერლინის აღება
 • ბატონი შალვა
 • გალაკტიონი (1)
 • გალაკტიონი (2)
 • გალაკტიონი (3)
 • გალაკტიონი (4)
 • კიროვის ბაღი
 • რაისათვის დამიტევებ მე? (1)
 • რაისათვის დამიტევებ მე? (2)
 • რაისათვის დამიტევებ მე? (3)
 • ლია
 • არა კაც ჰკლა