კალათა

დეტალურად

კლიენტების მეტი კმაყოფილებისთვის

სინერჯი ჯგუფი

გამომცემლობა სინერჯი ჯგუფი

ბიზნესი

5 სტატია სინერჯი ჯგუფის წიგნებიდან. ბროშურაში მოხვედრილი სტატიები შესულია „სინერჯი ჯგუფის წიგნების“ სხვადასხვა კრებულში. მასში მოცემული თემები და საკითხები ეფუძნება საკონსულტაციო კომპანია „სინერჯი ჯგუფის“ მრავალწლიან გამოცდილებას და მსოფლიოს უახლეს მიგნებებს ამ სფეროში, რასაც ავტორთა ჯგუფი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში სწავლობდა და აანალიზებდა.
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • უფრო მეტი კმაყოფილება
  • კლიენტებთან ურთიერთობის განვითარება
  • კლიენტების კმაყოფილების საიდუმლო
  • სასიამოვნოდ გავაოცოთ მომხმარებლები
  • კლიენტების კმაყოფილების ზრდის მცირებიუჯეტიანი საშუალებები