კალათა

დეტალურად

ეს არის ქართული სიტყვის დიდოსტატთა საუკეთესო თხზულებების ნაკრები, რჩეულ ავტორთა რჩეული ნაწარმოებების ბიბლიოთეკა, ერის ლიტერატურული გენიის მიერ შექმნილი საგანძური, პროზა, პოეზია, წერილები... ჩვენი, შენი, ჩემი რჩეული. „ჩემი რჩეულის“ სერიით დიდი ქართველი მწერლის შემოქმედება ტომეულის სახით გამოიცემა. ამჯერად გთავაზობთ იოსებ გრიშაშვილის ოთხტომეულის მესამე ტომს, რომელშიც შესულია „ძველი ტფილისის ლიტერატურული ბოჰემა“ და „ცხოვრება ალექსანდრე ჭავჭავაძისა“.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ძველი ტფილისის ლიტერატურული ბოჰემა
  • ტფილისისთვის
  • საქართველოს გული
  • ქალაქის ენა
  • წმინდა ქართული (ფილოლოგიური ტრაქტატი)
  • კინტო და ყარაჩოღელი
  • ყეენობა
  • კრივი
  • ამქრობა
  • მზითევი
  • აბანო
  • აშუღები დღეობებში
  • ნაღლი
  • ყარაგიოზას თეატრი
  • ძველი ტფილისის ბიბლიოთეკა
  • გივიშვილი და სკანდარნოვა
  • მოქალაქობრივი მოტივები
  • ანტონ განჯისკარელი
  • იეთიმ-გურჯი
  • ბეჩარა
  • ჰაზირა
  • ბოლოთქმა
 • ცხოვრება ალექსანდრე ჭავჭავაძისა
  • თავი პირველი
  • თავი მეორე
  • თავი მესამე
  • თავი მეოთხე
  • თავი მეხუთე
  • თავი მეექვსე
  • თავი მეშვიდე
  • თავი მერვე
 • სქოლიო