კალათა

დეტალურად

„ანტიქრისტე“ („Der Antichrist“) - დიდი გერმანელი ფილოსოფოსის, ფრიდრიხ ვილჰელმ ნიცშეს ნაშრომი, სადაც ავტორი განიხილავს ქრისტიანობას, როგორც კაცობრიობის ერთ-ერთ ყველაზე არასწორ და დანაშაულებრივ გამოცდილებას, ბრალს სდებს მას ჭეშმარიტების გაუფასურებასა და ადამიანური არსის, გონის წაბილწვაში. აკრიტიკებს ქრისტიანობას სხვა რელიგიებისა და ადამიანის განვითარების ჭრილში და გადარჩენის გზად, მომავალ ხსნად ყველა ფასეულობის გადაფასებას მიიჩნევს. ნაშრომი დაიწერა 1888 წელს, ხოლო გამოქვეყნდა მოგვიანებით, 1895წ. გერმანულ ენაში სიტყვა Der Antichrist ორგვარი კონოტაციის საშუალებას იძლევა და შესაძლოა ითარგმნოს, როგორც „ანტიქრისტე“ ან „ანტიქრისტიანი“, მით უფრო რომ ტექსტის იდეასა და ავტორის პოზიციას ანტიქრისტიანობა წარმოადგენს.
 • შესავალი
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38.
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 45.
 • 46.
 • 47.
 • 48.
 • 49.
 • 50.
 • 51.
 • 52.
 • 53.
 • 54.
 • 55.
 • 56.
 • 57.
 • 58.
 • 59.
 • 60.
 • 61.
 • 62.