კალათა

დეტალურად

კონსტანტინე გამსახურდიას ნოველების კრებული.
 • ჯამუ
 • დამსხვრეული ჩონგური
 • დათვი
 • ამბავი ხუთასი ბოლნისელისა
 • დიდი იოსები
 • ხოგაის მინდია
 • სიბრძნე სიცრუისა
 • ქალის რძე
 • კლარა
 • გამოუყენებელი ბინოკლი
 • ვერცხლის ბეჭედი
 • მტრების მეგობრობა
 • ქართული ჩაბალახი
 • ნაპოლეონი
 • მკვდართან შეხვედრა
 • საათები
 • ზარები გრიგალში
 • დედავ, მისტიურო ქალო!
 • ტაბუ