კალათა

დეტალურად

 • ყდა
 • თავფურცელი
 • დაუმთავრებელი ამბავი
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
 • მითხარი, რომ ყველაფერი რიგზეა
 • კადრილი, ანუ ნაწყვეტები ათიოდ დღის ქრონიკიდან
  • თავი I. გუჩუ
  • თავი II. პროფესორის სიკვდილი
  • თავი III. ვახტანგ ალანიას რვა ცოლი, ანუ ჩანართი, რომელიც შეიძლება ზედმეტიც კი იყოს
  • თავი IV. ისევ მაწონი
 • როცა ომი იყო
 • ომში ნამყოფი კაცი
 • ცოლისძმა
 • მზვერავები
 • დიპლომატები
 • მამაჩემის „მოსკვიჩი“ და სხვა...