კალათა

დეტალურად

 • ყდა
 • თავფურცელი
 • რესტორანი „მადა“
 • მეხუთე მეათე
 • შვიდი ნეტარი და სამი ზნედაცემული ანგელოზი
 • პატიოსანი სიტყვა
 • ქართლის ცხოვრება
 • წამიყვანე, მზეო!
 • ხილვა პირველი
 • ტანო, ტატანო
 • ხილვა მეორე
 • ზნედაცემული ანგელოზი
 • პაემანი
 • სენტიმენტალური ჰუმანიზმი
 • ისევ – ვაითუ?!
 • ყოფნა-არყოფნა
 • წყარო დაბეჭდული
 • გთხოვთ, ადგეთ, სასამართლო მოდის!
 • არ გაფრინდე, შოშია!
 • ხილვა მესამე
 • გამოვედ კიდობნისაგან