კალათა

დეტალურად

„ადოლფ ჰიტლერი უცხოელი მწერლის თვალით“ გრიგოლ რობაქიძის განცდებისა და შთაბეჭდილებების კრებულია, სადაც ჰეროიკულადაა აღწერილი ფიურერის ცხოვრება და პოლიტიკური გზა. წიგნში დამოწმებული არაერთი სიმბოლო, ხატი თუ მითიური ამბავი მხოლოდ იმ მიზანს ემსახურება, რომ მთავარი პერსონაჟი ახლებურად წარმოჩნდეს. ნანახისა და გაგონილის უჩვეულო შერწყმასთან ერთად, მწერალი გვთავაზობს თავის დაკვირვებებს, ხშირად გადამეტებულსაც, მაგრამ საოცარი რწმენითა და დაბეჯითებით.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • კონტურები
 • ხმა იდუმალი
 • იგავები
 • გადამწყვეტი წამი
 • პირველცოდნაში ჩახედვა
 • კაიროსი
 • ცოტა რამ რასიულობაზე
 • საიდუმლო კანონი
 • დედამიწის ძალები
 • ქმედების ნიჭი
 • ცეცხლოვანი სასმელი
 • ჭა იფან იგდრაზილის შორიახლოს
 • მთარგმნელისაგან
 • ჰიტლერის მითოსური სილუეტი (როსტომ ჩხეიძე)
 • სქოლიო