კალათა

დეტალურად

აუთვისებელი ტერიტორიები. გველის

დარეჯან სუმბაძე

გამომცემლობა სიესტა

მცირე პროზა

ერთ დღესაც რომ აიკრიფონ ისინი: ფრაზები. სახეები. გამოხედვები. ემოციები. შეძახილები. შორის დებულები. მეტა ფორები. აღმატებითი ხარისხები. შედარებით უხარისხობა. პერსონაჟები. არქეტიპები. ანუ: თქვენ(!) თქვენ. აიკრიფოთ და უარი თქვათ იქ ცხოვრებაზე. იქ არსებობაზე. გესმით (?) იქ არსებობაზე. მერწმუნეთ იქ ცარიელი ტერიტორიები დარჩება. ცარიელი. (გა)უთვალავი თოვლით დაბურული მინ დო რე. უთვალავი თოვლით. და მე უსასრულოდ შევეცდები ხელახლა წარმოგიდგინოთ თქვენ.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • დასასრული. გზა ჯვარედინზე
 • დაწყვილება
 • ჭიაკოკონა
 • სიზმრის ანგელოზი
 • ტერიტორიული ჰაერი
  • დედა:
  • მესაკუთრე:
  • ნევროზი:
  • მაგვიანდება:
  • მერი-ენ:
  • ან გელოზის ენა:
  • მა რაო:
  • ჰაერის უპირატესობა:
 • თუ მხოლოდ სამად. სამი სიტყვით
 • ამო ნათდი და მომიყევი ამ მთის და იმ ტყის. მოცვილდი. მზეო. მო ცა ალდი. სან თელი მეტყვის: ნათელი ტერიტორია
  • სოხუმი:
  • თაობები:
  • წაშალე(!)
  • ქეთო ბებო:
  • თანა მგზავრები:
 • ექსპანსია: შემოდგომა
  • ამ ზამთრის პირზე. ზამთრის პირზე. პირზე. ამ ზამთრის. შეუსაბამოდ. წერილები არ იკითხება:
  • ექსპანსია:
  • სასჯელი:
  • ტრანს პოეზია:
  • ელემენტარული ნაწილაკები:
  • ორი ეპიგრაფი. სიკვდილს:
 • ლიტ.ge: ნამდვილად
 • ფანტომური შეგრძნება
 • კულმინაციიდან მაჯის გახსნამდე
 • მეოცე. ვერცხლის გაზაფხულზე
 • გველის ნაკბენზე
 • გველის ენაზე
  • თავი:
  • ქუდი:
  • მით ხარი:
  • ოდდა პარასკევს: მე. Miss You და. გობარი:
  • Remember:
  • ღამურა:
  • მწერალი:
  • გარდაცვლილისთვის:
  • ვერ და. წერილის შემდეგ. დესერტი. ჭრელი ფეხები. ანუ: ჩაი მურაბით ვარდის:
 • აღუზრდელობის მონოლოგი. დღის (მო)ლოცვები. ფონი: ნაპირის გარემოება. ანუ: თქვენი უდიდებულესობა მწერლობა
 • 2009 ხარისფერი ხარის წე(რი)ლი. ანუ: ჭია მაია რა მხარეს(?)
 • მელას რაც ესიზმრებოდა. ანუ: ფალასიადა (რეფ)ლექსად
 • ვირის მონოპოლია. ბალანსი
 • ცხენს გადაახუხა ხევსურმა არაყი, დეზი ჰკრა
 • პოპულარობის იგავი
 • პრემიული სირცხვილი
 • გველის სურო
 • (გ)ველის ტაბლა თუ: გველის ბალახზე
 • რეფრენი: ღმერთო. ვითამაშოთ დამალობანა
 • კადრსმიღმა ამ და. ამ ბავსმიღმა. როცა სულ ყველა აი კრიფე. მეორედ მო ველ: ნეიტრალური ტერიტორია
 • გველსა ხვრელით ამოიყვანს: მზევ შინშემოდიო
 • წინანდალი
 • დასაწყისი. - სრული. დროის ტერიტორია