კალათა

დეტალურად

ერთ წიგნად წარმოდგენილია ილიას დასრულებული ნაწარმოებების სრული კრებული. დაწყებული 1861 წელს დათარიღებული „მგზავრის წერილებით“ და დასრულებული 1887 წელს შექმნილი „ოთარაანთ ქვრივით“.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • მგზავრის წერილები
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
  • VI
  • VII
  • VIII
 • გლახის ნაამბობი
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
  • VI
  • VII
  • VIII
  • IX
  • X
  • XI
  • XII
 • კაცია-ადამიანი?!
  • შესავალი
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
  • VI
  • VII
  • VIII
  • IX
  • X
  • XI
  • XII
  • XIII
  • XIV
 • სარჩობელაზედ
  • I
  • II
  • III
  • IV
 • ნიკოლოოზ გოსტაშაბიშვილი
  • I
  • II
 • ამბავად გაგონილნი
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • ოთარაანთ ქვრივი
  • I რას მიქვიან ტკბილი სიტყვა?
  • II პილპილ-მოყრილი მადლი.
  • III ხუთი ქისა.
  • IV განძი და ანდერძი.
  • V დედა-შვილობა.
  • VI გიჟია, თუ რა?
  • VII ჯავრი დედისა.
  • VIII გასტეხს ქვასაცა მაგარსა...
  • IX უცნაური ნასკვი.
  • X მხილებაა, თუ კადნიერება?
  • XI ორი თვალი.
  • XII უეცარი წკიპურტი.
  • XIII ახალი ცოცხი კარგად ჰგვის.
  • XIV განა თითონ კი იცოდა?
  • XV კაცია და გუნებაო.
  • XVI ალბად!..
  • XVII ზარი.
  • XVIII უკანასკნელი განდობა.
  • XIX ჩატეხილი ხიდი.
  • XX დასაწყისი განთიადისა.
  • XXI ეძახის.
  • XXII წყევა-კრულვიანი საკითხავი.
 • სქოლიო