კალათა

დეტალურად

კრებულში „გამორჩეული მოთხრობები“ შესულია 2005 წლიდან შექმნილი ნაწარმოებები, რომლებიც პერიოდულად იბეჭდებოდა ლიტერატურულ პერიოდიკაში. წიგნში თავმოყრილია ავტორის მიერ შექმნილი როგორც ახალი, ასევე ძველი მოთხრობები, რომელთა ნაწილიც პირველად გამოიცემა წიგნის სახით. კრებულში ასევე შესულია ადრეული პერიოდის პროზაული ნაწარმოებები, რომლებიც სხვადასხვა დროს შედიოდნენ ავტორის მიერ გამოცემულ სხვადასხვა კრებულებში.
 • ქვა და გოგი
 • მგზავრის წერილები
 • სხვისი ცხოვრება
 • სავლე
 • ჯიუტი კაცი
 • „ღვთისმშობლისანი“
 • დილის რიტუალი
 • ოთხმოცდაცხრა
 • შეუნდე
 • ლანას გრიგოლი
 • ჩემი იერუსალიმი
 • მონასტერი