კალათა

დეტალურად

გერმანულ-ქართული ურთიერთობები პირველი მსოფლიო ომის დროს

ლაშა ბაქრაძე

გამომცემლობა პეგასი

დოკუმენტური

წიგნი ასახავს ისტორიას ქართველ პოლიტიკურ ემიგრანტთა ჯგუფისა „ქართული ეროვნული კომიტეტი“, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის დროს რუსეთის მოწინააღმდეგე გერმანიისა და მისი მოკავშირეების მხარეს იბრძოდა. რამდენადმე, სწორედ ამ ჯგუფის დამსახურება იყო მოგვიანებით გერმანიის დაინტერესება საქართველოთი და მისი განსაკუთრებული როლი საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებაში.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინასიტყვაობა
 • 1. შესავალი (ისტორიოგრაფია)
 • 2. 1914-1916
  • 2.1.1. პირველი მსოფლიო ომის დასაწყისი და კავკასია
  • 2.1.2. გერმანული „რევოლუციონირების“ გეგმები
  • 2.1.3. ქართული კომიტეტი
  • 2.1.4. ქართული გეგმები
  • 2.1.5. ქართულ-გერმანული ფრონტისპირა საქმიანობა
 • 2.2. ქართველი ტყვეები
  • 2.2.1. პროპაგანდა ქართველ ტყვეთა შორის
 • 2.3. Nachrichtenstelle für den Orient
 • 2.4. ქართული ბეჭდვითი სიტყვა გერმანიაში
  • 2.4.1. „ელ ჯიხად“ - „კავკასია“
  • 2.4.2. „ქართული გაზეთი“
  • 2.4.3. თურქეთში გაზეთის გამოცემის მცდელობა
  • 2.4.4. „ევროპის მოამბე“
 • 2.5. ურთიერთობები „უცხო“ ერებთან
  • 2.5.1 გერმანულ-ქართული საზოგადოება
  • 2.5.2. რუსეთის ჩაგრულ ერთა ლიგა
  • 2.5.3. ერთა კავშირის მესამე კონფერენცია 1916 წელს
  • 2.5.4. ურთიერთობა კავკასიის ხალხებთან
 • 2.6. ქართული ლეგიონი
  • 2.6.1. სარიყამიშის შემდეგ
  • 2.6.2. შულენბურგის მისია
  • 2.6.3. თურქულ - ქართული შეთანხმებები
  • 2.6.4. ლეგიონის აღმშენებლობა
  • 2.6.5. ლეგიონერთა რიცხვი
  • 2.6.6. ლეგიონის მიზანშეწონილობა
  • 2.6.7. თამარ მეფის ორდენი/Der Orden der Königin Tamar(a)
  • 2.6.8 რა იცოდნენ რუსებმა ლეგიონის შესახებ?
  • 2.6.9. ლეგიონის დასაქმება
  • 2.6.10. ლეგიონის დაშლა
  • 2.6.11. ლეგიონის შემდგომი ბედი
  • 2.6.12. გერმანელებისა და ქართველების ურთიერთშეფასება
 • 2.7. ქართული კომიტეტის კონტაქტები საქართველოსთან
 • 3. 1917
  • 3.1.1. თებერვლის რევოლუცია თბილისში
  • 3.1.2. თებერვლის რევოლუცია და ქართული კომიტეტი
  • 3.1.3 საქართველოსთან კონტაქტების განახლება
  • 3.1.4 საქართველოში გადასასვლელად მოწყობილი ექსპედიციები [551]
  • 3.1.5 მიხეილ წერეთელი საქართველოში
  • 3.1.6. ახალი ცნობები საქართველოდან
  • 3.1.7 საქართველოს/კავკასიის დამოუკიდებლობის ცნობის საკითხი
  • 3.1.8 აჭარის საკითხი
  • 3.1.9 კავკასიის ფრონტზე
 • 4. 1918
  • 4.1.1. იძულებით დამოუკიდებლობის გზაზე
  • 4.1.2. ქართული კომიტეტი 1918 წლის დასაწყისში
  • 4.1.3. ბრანდნერ-მაჩაბლის მისია
  • 4.1.4. ქართული კომიტეტის არსებობის ბოლო თვეები
  • 4.1.5. ქართული კომიტეტის წევრები 26 მაისის შემდეგ
 • 5. დასასრული
 • დასკვნა
 • გამოყენებული და გათვალისწინებული წყაროები და ლიტერატურა
 • სქოლიო