კალათა

დეტალურად

კაცი ასაკში შედის, ახალგაზრდობის ბედნიერი დღეების გრძნობა დუნდება, საყვარელი ქალი უთხოვდება, წერილს იღებს და ვერაფერს გრძნობს, თითქოს ეს საქმე მას არ ეხება გრძნობა მისი გახევებულა, აღარაფერი აღელვებს, ჩამკვდარა ახალგაზრდობა, ამას კი გრძნობს, მაგრამ უმწეოა, ძალად გრძნობიერება არ იქნება, და ჭკვიანური მსჯელობა ვეღარ გააღვივებს ერთხელვე დაშრეტილ ცეცხლს. იქმნება რაღაც გარდაუვალი ტრაგიკულის განცდა, კაცის კაეშნის ანალიზი, რაც ისე არავის ეხერხება, როგორც გულთა მესაიდუმლეს - ცვაიგს.
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • ფანტასტიკური ღამე