კალათა

დეტალურად

ვაჟა-ფშაველას (1862–1915), ბაჩანას (1866–1927), თედო (1869–1922),სანდრო (1974–1943) და მიხა (მათი დისწულის) რაზიკაშვილების მიმოწერა გარკვეულ წარმოდგენას გვიქმნის, როგორ ცხოვრობდა ვაჟა-ფშაველას ოჯახი.
 • ვაჟა-ფშაველას წერილები
  • ვაჟა-ფშაველა – თევდორე (თედო) რაზიკაშვილს
  • ვაჟა-ფშაველა – ალექსანდრე (სანდრო) რაზიკაშვილს
  • ვაჟა-ფშაველა – შიო-მღვიმელს
  • ვაჟა-ფშაველა – პეტერბურგის „სტუდენტთა კასის“ ხელმძღვანელებს
  • ვაჟა-ფშაველა – ანასტასია თუმანიშვილ-წერეთელს
  • ვაჟა-ფშაველა – პეტრე უმიკაშვილს
  • ვაჟა-ფშაველა – დავით კარიჭაშვილს
  • ვაჟა-ფშაველა – გიორგი დიდებაშვილს
  • ვაჟა-ფშაველა – გიორგი ბაქრაძეს
  • ვაჟა-ფშაველა – ივანე ავალიშვილს
  • ვაჟა-ფშაველა – მიხეილ ლობჟანიძეს
  • ვაჟა-ფშაველა – ოჯახს
 • ბაჩანას (ნიკო რაზიკაშვილი) წერილები
  • ბაჩანა – ალექსანდრე (სანდრო) რაზიკაშვილს
  • ბაჩანა – ვანო რაზიკაშვილს
  • ბაჩანა – ზაქარია ჭიჭინაძეს
  • ბაჩანა – ნიკო ლომოურს
  • ბაჩანა – ლიზასა და გიგლოს
 • თედო (თევდორე) რაზიკაშვილის წერილები
  • თედო რაზიკაშვილი – ვაჟა-ფშაველას
  • თედო რაზიკაშვილი – სანდრო რაზიკაშვილს
  • თედო რაზიკაშვილი – თინათინ იშხანაშვილ-რაზიკაშვილს
  • თედო რაზიკაშვილი – გულქან რაზიკაშვილს
  • თედო რაზიკაშვილი – მიხა რაზიკაშვილს
  • თედო რაზიკაშვილი – ანასტასია თუმანიშვილ-წერეთელს
  • თედო რაზიკაშვილი – იაკობ მანსვეტაშვილს
  • თედო რაზიკაშვილი – თედო სახოკიას
  • თედო რაზიკაშვილი – დავით კარიჭაშვილს
  • თედო რაზიკაშვილი – ნიკო ნათიძეს
 • წერილები თედო რაზიკაშვილს
  • გიორგი რაზიკაშვილი – თედო რაზიკაშვილს
  • ლევან რაზიკაშვილი – თედო, თინათინ და თამარ რაზიკაშვილებს
  • გულქან რაზიკაშვილი – თედო და თინა რაზიკაშვილებს
 • ალექსანდრე (სანდრო) რაზიკაშვილის წერილები
  • სანდრო რაზიკაშვილი – ვაჟა-ფშაველას
  • სანდრო რაზიკაშვილი – თედო რაზიკაშვილს
  • სანდრო რაზიკაშვილი – მიხეილ (მიხა) რაზიკაშვილს
  • სანდრო რაზიკაშვილი – ალექსანდრე აბაშელს
 • წერილები სანდრო რაზიკაშვილს
  • თინათინ იშხანაშვილი-რაზიკაშვილი – სანდრო და ბარბარე რაზიკაშვილებს
  • გულქან (ვარა) რაზიკაშვილი – სანდრო და ბარბარე რაზიკაშვილებს
  • ბარბარე პეტრიაშვილი-რაზიკაშვილი – სანდრო რაზიკაშვილს
  • ლევან რაზიკაშვილი – სანდრო რაზიკაშვილს
  • თამარ რაზიკაშვილი-ბეწუკლიშვილი – სანდრო რაზიკაშვილს
  • თამარ დიდებაშვილი – სანდრო რაზიკაშვილს
  • პავლე რაზიკაშვილი – სანდრო რაზიკაშვილს
  • ვახტანგ რაზიკაშვილი – სანდრო რაზიკაშვილს
  • თამარ მთვარელაძე-რაზიკაშვილი – სანდრო რაზიკაშვილს
  • ვანო რაზიკაშვილი – სანდრო რაზიკაშვილს
  • გოგლი რაზიკაშვილი – ბარბარე პეტრიაშვილ-რაზიკაშვილს
  • ნინო რაზიკაშვილი – ბარბარე პეტრიაშვილ-რაზიკაშვილს
 • მიხეილ (მიხა) რაზიკაშვილის წერილები
  • მიხა რაზიკაშვილი – სანდრო რაზიკაშვილს
  • მიხა რაზიკაშვილი – ბარბარე პეტრიაშვილ-რაზიკაშვილს
  • მიხა რაზიკაშვილი – თედო რაზიკაშვილს
  • მიხა რაზიკაშვილი – თინათინ იშხანაშვილ-რაზიკაშვილს
  • მიხა რაზიკაშვილი – ბაჩანას
 • ხელნაწერთა აღწერილობა და კომენტარები
  • ვაჟა-ფშაველას წერილები
  • ბაჩანას (ნიკო რაზიკაშვილი) წერილები
  • თედო (თევდორე) რაზიკაშვილის წერილები
  • წერილები თედო რაზიკაშვილს
  • ალექსანდრე (სანდრო) რაზიკაშვილის წერილები
  • წერილები სანდრო რაზიკაშვილს
  • მიხეილ (მიხა) რაზიკაშვილის წერილები