კალათა

დეტალურად

გროტესკი, რომლითაც დათო ქარდავას ნოველებია გაჯერებული, არამხოლოდ ახალისებს მკითხველს, არამედ უტოვებს სრულიად განსაკუთრებულ ფიქრს, სევდასაც, და სწორედ ამის გამო, თავი შეიძლება რამდენჯერმეც წაგაკითხოთ. კიდევ რა გამოარჩევს ამ კრებულს? – სინამდვილე, მკაფიო და წრფელი სინამდვილე, გაუყალბებელი ამბები, რომლებსაც, ცხადია, ავტორი იგონებს, მაგრამ „გამომგონებლობის“ ასეთი ოსტატობით ხდებიან ისინი ნამდვილი და დასაჯერებელი.
  • მარტოობის ევქარისტია
  • უსასრულო ხემი
  • ამინდის კაცი
  • ვინ არის ვარსქენი
  • კაცი, რომელიც სხვის ორმოს ავსებდა
  • ესავის ხელები
  • ძია ევგენის თამაში
  • მეხუთე დღე