კალათა

დეტალურად

ბასა ჯანიკაშვილის მოთხრობებისა და პიესების კრებული.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • მოთხრობები
  • კოღო
  • ფერადი ჩრდილი
  • მფრინავი თევზები
  • სიკვდილი დელტაპლანით
  • თითით საჩვენებელი
  • სველი ძაფები
  • EINE KLEINE NACHTMUSIK
  • სინათლე და სითბო ანუ დაბადების დღე
  • გაუმარჯოოს!..
 • პიესები
  • მეზობლები
   • პირველი ნაწილი
   • მეორე ნაწილი
   • მესამე ნაწილი
  • ფინალი
   • სურათი პირველი
   • სურათი მეორე
   • სურათი მესამე
   • სურათი მეოთხე
   • სურათი მეხუთე
  • გენერალი და ზურბა