კალათა

დეტალურად

მოიცავს მთიელთა ყოფა-ცხოვრების ამსახველ სურათებსა და ლირიკული პროზის შედევრებს. ამ ორ სრულიად განსხვავებული ჟანრის თხზულებებს საერთო აქვს ჰუმანისტური სულისკვეთება, ხალხური ქართული ენის სისადავე და ბუნებისადმი მგრძნობიარე დამოკიდებულება. წიგნში წარმოდგენილია საბავშვო ლიტერატურის კლასიკად ქცეული ცნობილი მოთხრობები და ვაჟას სოციალური ხასიათის პროზაული ნაწარმოებები.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • შვლის ნუკრის ნაამბობი
 • შთაბეჭდილებანი
 • პატარა მწყემსის ფიქრები
 • ია
 • დარეჯანი
 • კურდღელი
 • მთის წყარო
 • მოგონება
 • ჩვენი სოფელი
 • სააღდგომოდ
 • ხმელი წიფელი
 • ბაგრატ ზახარიჩის სიკვდილი
 • ტრედები
 • დათვი
 • კლდე მტირალი
 • ერთგული მეგობარი
 • ჩვენი მამალი
 • წიფლისჩიტა
 • შალვას ნანახი ხატი
 • საშობაო მოთხრობა
 • მელია-კუდიგძელია
 • გოგრა
 • ქუჩი
 • ხოლერამ მიშველა
 • საახალწლო სიზმარი
 • ფესვები
 • უძლური ვირი
 • ჩხიკვთა ქორწილი
 • სოფლის სურათები
 • მოჩვენება
 • გველი
 • ზაფხულის სიზმრები
 • მთანი მაღალნი
 • მუცელა
 • სვავი
 • ამოდის, ნათდება!
 • მწყერი
 • კლდემ მხოლოდ ერთხელ სთქვა
 • ქუდოვანი
 • ვერხვი
 • ჟოლი
 • ამირანის ხმალი
 • მგელი
 • ორი ამბავი მეფე ერეკლეზე მთაში დარჩენილი
 • ნაპრალნი
 • შობის წინა-ღამე ტყეში
 • პაპას მსოფლიო ფიქრები
 • ოცნება
 • არწივი
 • სიზმარი ობლისა
 • კოდალა
 • ყორანი
 • ლექსოს სამწყემსო
 • უძმოს-ძმა
 • ირემი
 • ჩემი შავარდენი
 • ლმობიერი მონადირე და ირმის გონიერება
 • ცრუპენტელა აღმზრდელი
 • სათაგური
 • ნადირთა პატრონი
 • ერთი უყურეთ ტყესა-და!
 • ეშმაკი
 • ახალი წელი ფშავში
 • დიდებული საჩუქარი
 • ბერდიხა
 • როგორ გაჩნდენ ბუები ქვეყანაზედ?
 • დათვი
 • მელია-სერეფენია
 • საახალწლო სიზმრები
 • გასამართლებული ჩიბუხი
 • გაველდა ცხვარი!
 • ოჰ, რა კარგი ხარ, ოცნებავ ტკბილო!
 • ბუნების წიაღზე
 • კურდღელი
 • გუგული
 • ბერიძე გაუტეხელი
 • კლდე სალი
 • ორაგულის ცხოვრება
 • ტყე ტიროდა
 • საჩივარი
 • ბუნების მგოსნები
 • დროშა
 • ქართველი კაცი, ღვინის ქვევრი და ბოჩკა
 • ბათურის ხმალი
 • ფშაველი და მისი წუთისოფელი
 • შეყვარებული
 • ჩემი მოგზაურობა ერემ-სერემ სურემიანეთში
 • კაკალი
 • ჩემი წუთისოფელი
 • სქოლიო