კალათა

დეტალურად

ნინო სადღობელაშვილის „თავშესაფარი“ თავისუფლად შეიძლება მივაკუთვნოთ „ახალ რომანს“ - მიმდინარეობას, რომლის შესახებ ნებისმიერი ლიტერატურული ლექსიკონი მოგცემთ ახსნა-განმარტებას. ახალი რომანისათვის, როგორც ჟანრისათვის დამახასიათებელი თავისებური „პროტესტები“ აკადემიზმისადმი, მხოლოდ იმაში გამოიხატება, რომ მცირე ფორმითაც ახერხებს იმ დიდზე და მნიშვნელოვანზე საუბარს, რაზეც საერთოდ სურს ესაუბროს მკითხველს და რაზეც დიდი რომანებიც მოგვითხრობდნენ.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • * * *
 • ორშაბათი
 • სამშაბათი
 • ოთხშაბათი
 • ხუთშაბათი
 • პარასკევი
 • შაბათი
 • კვირა
 • შორია სამოთხემდე