კალათა

დეტალურად

„ცხორებაჲ და უწყებაჲ ბაგრატონიანთას“ საიდუმლო, საკრალური, დაშიფრული ინფორმაციები და ანალოგიები

გია მამალაძე

გამომცემლობა ლითერასი

დოკუმენტური ფილოსოფია, რელიგია

წიგნში წარმოდგენილია „ცხორებაჲ და უწყებაჲ ბაგრატონიანთას“ საკრალური, საიდუმლო და დაშიფრული არგუმენტები ბაგრატიონთა ბიბლიური წარმოშობის შესახებ, ახალი ღვთის რჩეული ხალხის დადგინების სიმბოლიკა და ისტორიული ანალოგია, რომლებიც მყარდება „მოქცევაჲ ქართლისაჲს“ მსგავსი ინფორმაციებით, რაც გვაძლევს საფუძველს განვაცხადოთ, რომ საქართველო განსაკუთრებული ქვეყანაა, ხოლო ეს ნაწარმოები კი ისეთივე დაშიფრული, როგორც იოანე ზოსიმეს „ქებაჲ და დიდებაჲ ქართულისა ენისაჲ“...
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • დასკვნა
  • დამატება