კალათა

დეტალურად

თეოდორ ვ. ადორნოს პირველი ესეი ქართულად. ხშირად ვკითხულობთ ესეებს, თუმცა იმის განსაზღვრება, თუ რა არის ესეი, იშვიათია. კრიტიკული თეორიის ერთ-ერთი წამყვანი წარმომადგენელი, თეოდორ ვ. ადორნო, ესეის ახასიათებს, როგორც კრიტიკის მხატვრულ ნაწარმოებსა და ფილოსოფიურ კვლევას შორის მოძრავ არტიკულაციას.
  • ესეი, როგორც ფორმა
  • სქოლიო