კალათა

დეტალურად

 • ყდა
 • თავფურცელი
 • თავფარავნელი ჭაბუკი
 • ჩემი ბუჭუტა, ჩვენი ტერეზა;
 • განსმდგომი შუაკაცი
 • მიწა და ვანო და წიფელი, ხე
 • ძნელი
 • ორნი აქა, იქა
 • რასაც სხვა ვერ იზამდა
 • ჩვეული ბედნიერებანი
 • ძმისავ
 • სქოლიო