კალათა

დეტალურად

 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ნაწილი პირველი
  • I ეროვნული ტრადიცია და პარტიულობის პრინციპი
  • II ლიტერატურის პარტიულობის პრინციპი და შემოქმედებითი თავისუფლება
  • III ლიტერატურის პარტიულობის პრინციპი და მწერლის აქტიური საზოგადოებრივი როლი
  • IV პარტიულობა და ლიტერატურის ჰუმანისტური პრინციპი
  • V პარტიული კონიუნქტურა და მისი შედეგი
  • VI საერთო ადამიანური თუ კლასობრივ-პარტიული?
  • VII იდეალი და ლიტერატურის პარტიულობის პრინციპი
 • ნაწილი მეორე
  • I მუქარა და სასჯელი
  • II კრიტიკა-ჟანდარმი
 • ნაწილი მესამე
  • I უღირსებო კაცი, ანუ „ახალი ადამიანი“
  • II სამშობლო
  • III ეროვნული ენერგიის ძიება
 • სქოლიო