კალათა

დეტალურად

„გაუგებრობა“ მართლაც პირქუში პიესაა. ის 1943 წელს ალყაში მოქცეულ და დაპყრობილ ქვეყანაში დაიწერა. უბედურებას ერთადერთი საშუალებით ძალუძს საკუთარ თავს სძლიოს – ამაღლდეს ტრაგიკულობამდე. „გაუგებრობა“ ცდილობს თანამედროვე ფაბულაში მოაქციოს ფატალურობის უძველესი თემატიკა.
 • ავტორის წინასიტყვაობა
 • პირველი მოქმედება
  • სცენა I
  • სცენა II
  • სცენა III
  • სცენა IV
  • სცენა V
  • სცენა VI
  • სცენა VII
  • სცენა VIII
 • მეორე მოქმედება
  • სცენა I
  • სცენა II
  • სცენა III
  • სცენა IV
  • სცენა V
  • სცენა VI
  • სცენა VII
  • სცენა VIII
 • მესამე მოქმედება
  • სცენა I
  • სცენა II
  • სცენა III
  • სცენა IV