კალათა

დეტალურად

ახალგაზრდა მწერალმა ირაკლი სამსონაძემ წიგნში „ყურთბალიში“ ბოლო ათი წლის მანძილზე მის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენები ასახა. პირველ პირში მოთხრობილ ამ მცირე რომანში თანმიმდევრულად მოთხრობილ ამბებთან ერთად გადმოცემულია შეგრძნებები, ემოციები... წიგნში ყოველი წვრილმანი ამძაფრებს სიუჟეტს. საკუთარ სამშობლოში უმიზნოდ და უადგილოდ დარჩენილი გმირები თვალსა და ხელს შუა გამქრალ ფასეულებებს ეძებენ. თუ საქართველოში მოხვედრილი ამერიკელი ან ფრანგი შეგვეკითხება, რა დაგვემართა ქართველებს, უნდა წავიკითხოთ ეს მოთხრობა და მიმხვედრი მიხვდება ცეცხლის კევრი როგორ დატრიალდა (და ეხლაც ტრიალებს) ჩვენს თავს.
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • ყურთბალიში