კალათა

დეტალურად

 • ყდა
 • თავფურცელი
 • თავი პირველი. უცნობის ჩამოსვლა
 • თავი მეორე. მისტერ ტედი ჰენფრის პირველი შთაბეჭდილება
 • თავი მესამე. ათას ერთი ბოთლი
 • თავი მეოთხე. მისტერ ქასი სტუმრად უცნობთან
 • თავი მეხუთე. ქორეპისკოპოსის სახლის გაქურდვა
 • თავი მეექვსე. ავეჯი გაგიჟდა!
 • თავი მეშვიდე. უცნობის ვინაობის გამოაშკარავება
 • თავი მერვე. გზაში
 • თავი მეცხრე. მისტერ თომას მარველი
 • თავი მეათე. მისტერ მარველი აიპინგში
 • თავი მეთერთმეტე სამიკიტნოში „მეეტლე და ცხენები“
 • თავი მეთორმეტე. უჩინარი მოთმინებიდან გამოდის
 • თავი მეცამეტე. მისტერ მარველი ახალი თანამდებობიდან გადადგომას თხოულობს
 • თავი მეთოთხმეტე. პორტ-სტოუში
 • თავი მეთხუთმეტე. ლტოლვილი
 • თავი მეთექვსმეტე. სამიკიტნო „მხიარულ კრიკეტისტებში“
 • თავი მეჩვიდმეტე. დოქტორ კემპის სტუმარი
 • თავი მეთვრამეტე. უჩინარს სძინავს
 • თავი მეცხრამეტე. ზოგიერთი ძირითადი პრინციპი
 • თავი მეოცე. გრეიტ პორტლენდ-სტრიტზე
 • თავი ოცდამეერთე. ოქსფორდ-სტრიტზე
 • თავი ოცდამეორე. უნივერმაღში
 • თავი ოცდამესამე. დრიური-ლეინზე
 • თავი ოცდამეოთხე. გეგმა, რომელიც არ განხორციელდა
 • თავი ოცდამეხუთე. ნადირობა უჩინარზე
 • თავი ოცდამეექვსე. უიკსტიდის მკვლელობა
 • თავი ოცდამეშვიდე. კემპის სახლი ალყაშემორტყმულია
 • თავი ოცდამერვე. ნადირობა მონადირეზე
 • ეპილოგი
 • სქოლიო