კალათა

დეტალურად

კრებულში წარმოდგენილია აკაკი წერეთლის ფართო ლიტერატურული მოღვაწეობის კიდევ ერთი მიმართულება - პოემები. თქვენს წინაშეა 6 პოემა, რომლებიც მე-19 საუკუნის 70-90-იან წლებშია შექმნილი. ესენია: „ბაგრატ დიდი“, „თორნიკე ერისთავი“, „კიკოლას ნაამბობი“, „ნაცარქექია“, „ნათელა“ და „გამზრდელი“.
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • ბაგრატ დიდი
  • თორნიკე ერისთავი
  • კიკოლას ნაამბობი
  • ნაცარქექია
  • ნათელა
  • გამზრდელი
  • სქოლიო