კალათა

დეტალურად

„ფაუსტის“ პირველი ნაწილი 1810 წელს გამოქვეყნდა, მეორე – 22 წლის შემდეგ. მსოფლიო ლიტერატურის ეს ერთ-ერთი უმაღლესი ქმნილება სიმბოლურ-ალეგორიული ნაწარმოებია, რომელშიც ადამიანური არსის შეცნობის პრობლემა, ღვთიურისაკენ მისი სწრაფვა მრავალფეროვანი ლიტერატურული ხერხებითაა დახატული. დოქტორ ფაუსტსა და მეფისტოფელს კრიტიკოსთა ერთი ნაწილი სიკეთისა და ბოროტების მარადიული ჭიდილის სიმბოლოდ, მეორე – ერთი და იმავე მოაზროვნე გონის ორ ურთიერთდაპირისპირებულ მხარედ მიიჩნევს.
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • წინათქმა
  • მიძღვნა
  • პროლოგი თეატრში
  • პროლოგი ცაში
  • ღამე
  • ქალაქის ბჭესთან
  • სამუშაო ოთახი
  • სამუშაო ოთახი
  • აუერბახის სარდაფი ლაიპციგში
  • გრძნეული დედაბრის სამზარეულო
  • ქუჩა
  • საღამო
  • ხეივანი
  • მეზობლის სახლი
  • ქუჩა
  • ბაღი
  • სახლაკი ბაღში
  • ტყე და გამოქვაბული
  • გრეტხენის ოთახი
  • მარტას ბაღი
  • წყაროზე
  • გალავნის ნიშთან
  • ღამე
  • ტაძარი
  • ვალპურგობის ღამე
  • ვალპურგობის ღამის სიზმარი ანუ ობერონისა და ტიტანიას ოქროს ქორწილი
  • ცრიატი დღე. მინდორი
  • ღამე. ტრიალი მინდორი
  • საპყრობილე
  • სქოლიო