კალათა

დეტალურად

ჰენრიკ იბსენის „მშენებელი სულნესი“ შედარებით გვიანდელი ნაწარმოებთა რიცხვს მიეკუთვნება. პიესაში ავტორი ჭვრეტს და განიხილავს, თუ რას მიაღწია ცხოვრებაში და რა დაკარგა. თითქმის 27-წლიანი ემიგრაციიდან დაბრუნების შემდეგ, იბსენის სიცოცხლის ბოლო პერიოდში შექმნილი პიესები ბევრად უფრო სიმბოლური და მითოლოგიურია, რომ აღარაფერი ვთქვათ მისტიკურობასა და ინდივიდუალიზმზე. ისინი არა მხოლოდ შთაგონების წყაროს წარმოადგენდნენ ისეთი ფსიქოლოგებისთვის, როგორიც ფროიდი იყო, არამედ აანალიზებდნენ კიდეც ზოგიერთ მათგანს. 1892 წელს გამოქვეყნებული „მშენებელი სულნესი“ იბსენის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვან და გულწრფელ ნაშრომად მიიჩნევა. მშენებელ სულნესს სტუმრობს ახალგაზრდა ჰილდა ვანგელი, რომელიც უსვამს შეკითხვებს. ეს პიესა, როგორც ამბობენ არის თავად იბსენის ცხოვრებისა და კარიერის ალეგორია.
  • მოქმედი პირები
  • პირველი მოქმედება
  • მეორე მოქმედება
  • მესამე მოქმედება