კალათა

დეტალურად

დიდი რუსი მწერლის ნიკოლაი გოგოლის სახელგანთქმული პიესა, კომედია ხუთ მოქმედებად.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • მოქმედნი პირნი
 • შენიშვნები ბატონ მსახიობთათვის
 • პირველი მოქმედება
  • გამოსვლა I
  • გამოსვლა II
  • გამოსვლა III
  • გამოსვლა IV
  • გამოსვლა V
  • გამოსვლა VI
 • მეორე მოქმედება
  • გამოსვლა I
  • გამოსვლა II
  • გამოსვლა III
  • გამოსვლა IV
  • გამოსვლა V
  • გამოსვლა VI
  • გამოსვლა VII
  • გამოსვლა VIII
  • გამოსვლა IX
  • გამოსვლა X
 • მესამე მოქმედება
  • გამოსვლა I
  • გამოსვლა II
  • გამოსვლა III
  • გამოსვლა IV
  • გამოსვლა V
  • გამოსვლა VI
  • გამოსვლა VII
  • გამოსვლა VIII
  • გამოსვლა IX
  • გამოსვლა X
  • გამოსვლა XI
 • მეოთხე მოქმედება
  • გამოსვლა I
  • გამოსვლა II
  • გამოსვლა III
  • გამოსვლა IV
  • გამოსვლა V
  • გამოსვლა VI
  • გამოსვლა VII
  • გამოსვლა VIII
  • გამოსვლა IX
  • გამოსვლა X
  • გამოსვლა XI
  • გამოსვლა XII
  • გამოსვლა XIII
  • გამოსვლა XIV
  • გამოსვლა XV
  • გამოსვლა XVI
 • მეხუთე მოქმედება
  • გამოსვლა I
  • გამოსვლა II
  • გამოსვლა III
  • გამოსვლა IV
  • გამოსვლა V
  • გამოსვლა VI
  • გამოსვლა VII
  • გამოსვლა VIII
  • უკანასკნელი გამოსვლა