კალათა

დეტალურად

ავტორმა ამ რომანით ჩვენი ეპოქის დრამატული სურათი დაგვიხატა. მძიმე პირადმა სვემ და სამშობლო ქვეყნის გაუსაძლისმა ვითარებამ რომანის გმირი ჩურჩულს გადააჩვია, ხოლო გელა კირთაძის ბოლო ნაბიჯით მწერალმა ჩაძინებული ერის გაღვიძების ზარს შემოჰკრა.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • პირველი თავი. აპრილი
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
 • მეორე თავი. ომი
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
 • მესამე თავი. მეტეორი
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
 • მეოთხე თავი. „ნუგეშის“ რედაქტორის მისაღები
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
 • მეხუთე თავი. იყვენით სრულ...
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
 • მეექვსე თავი. მწუხრი
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *
  • * * *