კალათა

დეტალურად

განზომილება დაუმთავრებელი რომანია, რომელსაც ჯემალ ქარჩხაძე მრავალი წლის მანძილზე წერდა. რომანში 80-იანი წლების მიწურულის საქართველოა ასახული, როდესაც საბჭოთა სისტემა საბოლოოდ იშლება და საზოგადოება სრულიად მოუმზადებელი აღმოჩნდება ახალი რეალობების წინაშე. რომანი რამდენიმე თავისთავად დასრულებული ნაწილიგან შედგება. განზომილება სავსეა მხატვრული და ენობრივი ექსპერიმენტებით და იძლევა უზარმაზარ რესურსს ინტელექტუალური და ფილოსოფიური განსჯისათვის.
 • დასაბამი სიტყვა
 • წიგნი პირველი. გვირაბი
  • თავი პირველი. დეკადენტური დილა
   • ბიძაჩემის უადგილო დეპეშა, ეწერელი დათიკოს აკუსტიკური გამოცხადება და სხვა დამაფიქრებელი ნიშნები.
   • დამაფიქრებელი ნიშნები გრძელდება. გონიერი არსებანი ქალაქში. სავარაუდო დოცენტი.
   • სულთმობრძავი „ზაპოროჟეცი“ და მომავლის მონოლოგი. სანაკლიო, პაპასკირის რვა.
   • წარსულის მონოლოგი. მეექვსე პუნქტი, როგორც დიალოგის თეორია, რომლის წაკითხვა სასურველი კია, მაგრამ სავალდებულო არ არის.
   • დიალოგი. წინააღმდეგობანი და მათი გადალახვა.
   • მამიდები. მამიდები. მამიდები. რიკოთი მოულოდნელი კუთხით.
  • თავი მეორე. კონცენტრაცია რიკოთზე
   • ყველამ ერთად მოვიყარეთ თავი. ქერუბიმები. უნაყოფო მოგზაურობა გვირაბის მიმართულებით. ვერსიები.
   • აუდიორუკა.ფრაგმენტი №1
   • ცნობიერებათა ეპიცენტრი. კამბეჩა და სანდრა (შროშანი). უცხო ვინმე ქადაგი.
   • აუდიორუკა. ფრაგმენტი №2
   • მამიდები. კაი ყმა და აზამათ ლომგული. წუმწუმა ხომ არ გექნებათ?..
   • აუდიორუკა. ფრაგმენტი №3
   • თავდაცვის კოცონები. კონსოლიდაციის ელექტრომაგნიტური ველი.
   • უფლისწული და გველეშაპი
   • ალიონი. ირაკლი, ვითარცა ირაკლის ლანდი. მეორეხარისხოვანი ეპიზოდები. დავიძარით!
  • თავი მესამე. კვარცხლბეკი
  • თავი მეოთხე. პირველი წიგნის დასასრული
 • წიგნი მეორე
  • თავი პირველი. სანაკლიო
  • თავი მეორე. პრ. დიდებულიძე