კალათა

დეტალურად

ეს პირველი „ეკოლოგიური“ რომანია, პირველი მოწოდება ჩვენი საფრთხის ქვეშ მყოფი ბიოსფეროს გადასარჩენად... ბუნების დაცვას თუ უფრო ზოგად, უნივერსალურ ასპექტში განვიხილავთ, მას რა თქმა უნდა, არ აქვს სპეციფიკურად გამოკვეთილი აფრიკული ხასიათი: ძალიან დიდი ხანია ამ საკითხზე გავყვირით, ისე ვღრიალებთ, თითქოს ცოცხლად გვატყავებდნენ. გეგონება, ადამიანის უფლებებიც ძველი გეოლოგიური ერის გადმონაშთი იყოს, რომელიც გვავიწროვებს, ადგილს გვართმევს.
 • მეორე გამოცემის წინასიტყვაობა
 • პირველი ნაწილი
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
  • VI
  • VII
  • VIII
  • IX
  • X
  • XI
  • XII
  • XIII
  • XIV
  • XV
  • XVI
  • XVII
  • XVIII
  • XIX
  • XX
  • XXI
  • XXII
  • XXIII
  • XXIV
 • მეორე ნაწილი
  • XXV
  • XXVI
  • XXVII
  • XXVIII
  • XXIX
  • XXX
  • XXXI
  • XXXII
 • მესამე ნაწილი
  • XXXIII
  • XXXIV
  • XXXV
  • XXXVI
  • XXXVII
  • XXXVIII
  • XXXIX
  • XL
 • სქოლიო