კალათა

დეტალურად

წიგნი წარმოადგენს მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში მოღვაწე დიდი ქართველი პოეტის, რომანტიკოსის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსების, პოემების და პირადი წერილების სრულ კრებულს.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ლექსები
  • ბულბული ვარდზედ
  • ქეთევან
  • შემოღამება მთაწმიდაზედ
  • ხმა იდუმალი
  • ძია გ...სთან
  • ღამე ყაბახზედ
  • ფიქრნი მტკვრის პირზედ
  • ჩონგურს
  • ჩემს ვარსკვლავს
  • ნაპოლეონ
  • თავადის ჭ...ძის ასულს, ეკ...ნას
  • საყურე
  • ჩვილი
  • ...ნა ფორტოპიანოზედ მომღერალი
  • სული ობოლი
  • * * * (სატრფოვ, მახსოვს თვალნი შენნი...)
  • ჩემი ლოცვა
  • * * * (აღმოხდა მნათი აღმოსავალს...)
  • * * * (არ უკიჟინო, სატრფოო...)
  • * * * (როს ბედნიერ ვარ...)
  • * * * (ცისა ფერს, ლურჯსა ფერს...)
  • * * * (ვპოვე ტაძარი...)
  • ჩემთ მეგობართ
  • სუმბული და მწირი
  • * * * (მირბის, მიმაფრენს...)
  • * * * (რად ჰყვედრი კაცსა...)
  • საფლავი მეფის ირაკლისა
  • * * * (მიყვარს თვალები მიბნედილები...)
  • * * * (შენნი დალალნი ყრილობენ გველად...)
  • კნიაზ ბარათაევის აზარფეშაზედ
  • * * * (სულო ბოროტო...)
  • * * * (შევიშრობ ცრემლსა...)
  • ჩინარი
  • ომი საქართველოს თავად-აზნაურ-გლეხთა პირისპირ დაღისტნისა და ჩეჩნელთა, წელსა 1844-ს
  • * * * (ვლოცავ დღეს ჩემის გაჩენის...)
  • * * * (დამქროლა ქარმან სასტიკმან...)
 • ბედი ქართლისა (პოემა)
  • კახთა მიმართ
  • კარი პირველი
  • კარი მეორე
 • პირადი წერილები
  • I. გრიგოლ ორბელიანისადმი
  • II. მიხეილ თუმანიშვილისადმი
  • III. მაიკო ორბელიანისადმი
  • IV. გრიგოლ ორბელიანისადმი
  • V. გრიგოლ ორბელიანისადმი
  • VI. გრიგოლ ორბელიანისადმი.
  • VII. მაიკო ორბელიანისადმი
  • VIII. გრიგოლ ორბელიანისადმი
  • IX. გრიგოლ ორბელიანისადმი.
  • X. ზაქარია ორბელიანისადმი
  • XI. ზაქარია ორბელიანისადმი
  • XII. გრიგოლ ორბელიანისადმი
  • XIII. ზაქარია ორბელიანისადმი
  • XIV. მაიკო ორბელიანისადმი
  • XV. მაიკო ორბელიანისადმი
  • XVI. მაიკო ორბელიანისადმი
  • XVII. ბაბალე საგინაშვილისადმი
  • XVIII. ალექსანდრე საგინაშვილისადმი
 • სქოლიო