კალათა

დეტალურად

სანამ დრო გვაქვს ძვირფასო

ნაზიმ ჰიქმეთი

გამომცემლობა სიესტა

მთარგმნელი ოქტაი ქაზუმოვი

პოეზია

თარგმანი თურქულიდან

მეოცე საუკუნის (1902–1963) თურქი კლასიკოსი პოეტის ლექსების კრებული.
 • მზის მსმელთა სიმღერა
 • ძეწნა
 • კასპიის ზღვა
 • ქერემივით
 • ცისფერთავალა გოლიათი, ერთი ციცქნა ქალი და ჯიქები
 • მზის სუფრაზე ნამღერი
 • ერთი განშორების  ისტორია
 • ჩემს ლექსზე
 • ორჰან სელიმი
 • წერილი ჩემს ცოლს
 • [სიმავნეს ყადის ძე შეიხ ბედრედინის დასთანიდან]
 • * * * (თავმოსაკვეთი ორიათასი კაცი)
 • [ეროვნული ძალებიდან: 1]
 • [ეროვნული ძალებიდან: 2]
 • [ეროვნული ძალებიდან: 3]
 • [ფირაიესათვის დაწერილი ლექსები: 21-22 საათებს შორის დაწერილი ლექსებიდან]
 • 23 სექტემბერი 1945
 • 24 ივლისი 1945
 • [ოთხი საპატიმროდან]
 • ჩემი მემლექეთი
 • თურქი გლეხი
 • საპყრობილეში იზოლირებული ადამიანის წერილები
 • [რობაიებიდან]
 • ქვეყნიერების ყველაზე უცნაური არსება
 • რაც მე შიგნით მოვხვდი მას აქეთ
 • სიცოცხლის შესახებ
 • სიცოცხლის შესახებ
 • სიცოცხლის შესახებ
 • მე ჩემი თავი კიდევ ერთხელ რომ მოვიხელთო
 • ისევ შენზე
 • საპყრობილეში მოსახვედრი ადამიანისთვის ზოგი რჩევები
 • [ციკლიდან ადამიანთა ხედები ჩემი მემელექეთიდან]
 • ანდერძი
 • ღრუბლებმა კაცი არ მოკლან
 • შენობა და მშენებლები
 • ჩამოთოვლილ წიფლის ტყეში
 • გოგონა
 • [ჟამნი პრაღაში-დან]
 • კატარღა
 • მემეთ
 • ბორის სასტუმრო
 • ვარნას ლექსებიდან
 • სუფრა
 • II. მუნევერისგან წერილი მივიღე, ამბობს რომ
 • მუნევერს წერილი მივწერე, ვუთხარი რომ
 • ცისფერი პორტი
 • კაკლის ხე
 • დღეები
 • სებასტიან ბახის ნომერ პირველი დომინორული კონცერტი
 • ზღაპართ ზღაპარი
 • ისევ მემელექეთის გამოა თქმული
 • სანამ დრო გვაქვს ძვირფასო
 • დუნაის გამოა ნათქვამი
 • ავნის ცხენები
 • ვნაღვლიანდები
 • ოთხტაეპედი
 • სიცხეებში
 • შეჰიდები
 • ფოთოლცვენა
 • ავტობიოგრაფია