კალათა

დეტალურად

ერეკლე მეორის ქალიშვილის - თეკლე ბატონიშვილის უმცროსი ვაჟი (1812-1890). ქართველ გრენადერთა პოლკის უფროსი და რუსეთის ჯარის გენერალ-მაიორი ქართული რომანტიკული პოეზიის ერთ-ერთი წარმომადგენელია. მისი პოეზიის ძირითადი თემა საქართველოს წარსული და მისი განწირული აწმყოა. მისი ესთეტიკა ქართული ისტორიული წარსულითა და ანტიკური კლასიკით საზრდოობს. პირველი კრებული ილია ჭავჭავაძისა და პეტრე უმიკაშვილის მიერ გამოიცა პოეტის გარდაცვალების შემდეგ, 1894 წელს.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • გამოსალმება
 • ბულბული
 • წიგნი მოწერილი რუსეთიდამ
 • ვიდეგ შენ წინა
 • მოგონება
 • მდინარე ა...ს
 • დახშულის გულით
 • როდესაც, მშვენიერებავ
 • როგორც განაბნევს
 • იმედი
 • ძველი დმანისი
 • ორი სიზმარი
 • არის ადგილი
 • ჯვარი ვაზისა
 • კახეთს
 • ორი შენობა
 • ობოლი
 • განკითხვა
 • * * * (ისწავლეთ ძენო)
 • კაცი ის არის
 • გალია
 • დედოფალი
 • კიდევ კახეთს
 • მართალი არაკი
 • დიდმარხვის ლოცვა
 • ამერნი იმერთ
 • სამშობლო ქვეყნის პასუხი
 • ხმა სამშობლო ქვეყნისა
 • ქალი ის არის
 • გრიგოლ ზურაბის ძის ჯამბაკურიან-ორბელიანის გარდაცვალებაზედ
 • ძველს მეგობარს
 • ირაკლი და იმისი დრო
 • ბაქარ ქართლელს
 • ირაკლი და კოხტა ბელადი
 • გავჩნდით რისთვისა
 • კ. ე. შ - ს
 • პოეტს
 • ნანგრევთა შუა ლამპარი
 • მთის ქალი და მოგზაური
 • დიდის კარის წინ
 • სქოლიო