კალათა

დეტალურად

ხალხური ეპოსი მე-19 საუკუნეში ბატონყმობის წინააღმდეგ მებრძოლ ქართველ გლეხზე, არსენა ოძელაშვილზე მის სიცოცხლეშივე იქმნებოდა.
  • არსენას ლექსი