კალათა

დეტალურად

„წამებაჲ წმიდისა და ნეტარისა მოწამისა ქრისტჱსისა ჰაბოჲსი“ - ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოები. დაწერილია VIII საუკუნის ქართველი მწერლის, იოანე საბანისძის მიერ. მასში აღწერილია არაბი ჭაბუკის - აბოს მარტვილობა, ქრისტიანობისათვის მისი თავდადება. აბო თბილელი ქართულმა ეკლესიამ წმინდანად შერაცხა. თხზულება ჩვენამდე მოღწეულია X საუკუნის ხელნაწერით.
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • * * *
  • პირველი თავი
  • მეორჱ თავი
  • მესამჱ თავი
  • მეოთხჱ თავი