კალათა

დეტალურად

შინაარსი ჭეშმარიტ მოქალაქეობის

გრიგოლ ფერაძე

გამომცემლობა ლითერასი

ფილოსოფია, რელიგია

 • ყდა
 • თავფურცელი
 • და ჰრქვეს მოწაფეთა იესოს: „უფალო, გვასწავლე ჩვენ ლოცვა, ვითარცა იოანემ ასწავლა მოწაფეთა თვისთა“ (ლუკა: 11,1).
 • ხოლო მან ჰრქვა მათ, როდესაც ილოცევდით სთქვით: „მამაო ჩვენო“ (ლუკა 11.2; მათე 6.9)
 • რომელი ხარ ცათა შინა (ლუკა 11.2; მათე 6.9)
 • წმიდა იყავნ სახელი შენი. (ლუკა 11.2; მათე 6.9)
 • მოვედინ სუფევა შენი (ლუკა 11.2)
 • იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა ეგრეთცა ქვეყანასა ზედა! (ლუკა 11.2; მათე 6.10)
 • პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს (ლუკა 11.3; მათე 6.11)
 • და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა (მათე 6.12; ლუკა 11.4)
 • და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა (ლუკა 11.4; მათე 6.13)
 • არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან (ლუკა 11.4; მათე 6.11)
 • რამეთუ შენი არს სუფევა, ძალა და დიდება უკუნისამდე. ამინ