კალათა

დეტალურად

„სიბრძნე ბალაჰვარისი“ ბუდას ცხოვრების მიხედვით VI საუკუნეში ფაჰლაურ (საშუალო სპარსულ) ენაზე დაწერილი თხზულების, სავარაუდოდ, VII საუკუნეში შექმნილი ქართული ვერსიაა. ქართველ ავტორს დედანი ნაწილობრივ უთარგმნია, ნაწილობრივ კი საფუძვლიანად გადაუკეთებია და გადაუმუშავებია, იმ ზომამდე, რომ მისი სახით გაჩნდა პირველი ქრისტიანიზებული ვერსია, რომელიც საფუძვლად დაედო ყველა მომდევნო ქრისტიანულ ვერსიას - XI საუკუნეში ქართულიდან ბერძნულად თარგმნა ექვთიმე ათონელმა. თავის მხრივ, მისეული თარგმანი მალევე ითარგმნა ლათინურად, ხოლო შემდგომ აქედან გავრცელდა დასავლეთ და აღმოსავლეთ ევროპის მრავალ ენაზე.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • * * *
 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
 • V.
 • VI.
 • VII.
 • VIII.
 • IX.
 • X.
 • XI.
 • XII.