კალათა

დეტალურად

„შრომაჲ და მოღუაწებაჲ ღირსად -ცხორებისაჲ წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა გრიგოლისი“ ასახავს VIII-IX საუკუნეების საქართველოს პოლიტიკურ-სახელმწიფოებრივ ცხოვრებას, ტაო-კლარჯეთში გაჩაღებულ სამონასტრო მშენებლობასა და კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობას, გრიგოლისა და მის მოდასეთა თავგადასავალს. ძეგლი პირველხარისხოვანი საისტორიო წყაროა და ზოგიერთი საცილობელი საკითხის გადაწყვეტაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. დაწერილია X საუკუნის ქართველი მწერლის, ტაო-კლარჯეთის ლიტერატურული სკოლის წარმომადგენლის - გიორგი მერჩულეს მიერ.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • * * *
 • თავი I
 • თავი II
 • თავი III
 • თავი IV
 • თავი V
 • თავი VI
 • თავი VII
 • თავი VIII
 • თავი IX
 • თავი X
 • თავი XI
 • თავი XII
 • თავი XIII
 • თავი XIV
 • თავი XV
 • თავი XVI
 • თავი XVII
 • თავი XVIII
 • თავი XIX
 • თავი XX
 • თავი XXI
 • თავი XXII
 • თავი XXIII
 • თავი XXIV
 • თავი XXV
 • თავი XXVI
 • თავი XXVII
 • თავი XXVIII
 • თავი XXIX
 • თავი XXX
 • თავი XXXI
 • თავი XXXII
 • თავი XXXIII
 • თავი XXXIV
 • თავი XXXV
 • თავი XXXVI
 • თავი XXXVII
 • თავი XXXVIII
 • თავი XXXIX
 • თავი XL
 • თავი XLI
 • თავი XLI
 • თავი XLIII
 • თავი XLIV
 • თავი XLV
 • თავი X LVI
 • თავი XLVII
 • თავი XLVIII
 • თავი XLIX
 • თავი L
 • თავი LI
 • თავი LII
 • თავი LIII
 • თავი LIV
 • თავი LV
 • თავი LVI
 • თავი LVII
 • თავი LVIII
 • თავი LIX
 • თავი LX
 • თავი LXI
 • თავი LXII
 • თავი LXIII
 • თავი LXIV
 • თავი LXV
 • თავი LXVI
 • თავი LXVII
 • თავი LXVIII
 • თავი LXIX
 • თავი LXX
 • თავი LXXI
 • თავი LXXII
 • თავი LXXIII
 • თავი LXXIV
 • თავი LXXV
 • თავი LXXVI
 • თავი LXXVII
 • თავი LXXVIII
 • თავი LXXIX
 • თავი LXXX
 • თავი LXXXI
 • თავი LXXXII
 • თავი LXXXIII
 • თავი LXXXIV
 • თავი LXXXV
 • თავი LXXXVI