კალათა

დეტალურად

მეოცე საუკუნის დიდი რუსი მწერლის ანდრეი პლატონოვის (1899-1951) შემოქმედებაში რომანს „ჩევენგური“ განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს. ამ უტოპიური ჟანრის ნაწარმოებით ავტორმა წინასწარმეტყველურად განჭვრიტა, რა შედეგი შეიძლებოდა მოჰყოლოდა კომუნიზმის მშენებლობის ბოლშევიკური მოდელის განხორციელებას.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *