კალათა

დეტალურად

2015 წელს სრულდება 85 წელი ოტია იოსელიანის დაბადებიდან, მრავალმხრივია მისი შემოქმედება. თუმცა მკითხველთა დიდი ნაწილის აზრით ნოველებს მის შემოქმედებაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს. გთავაზობთ ავტორის ნოველებს სამ ტომად. ტომი მესამე
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • საახალწლო ნოველა
 • ხაფანგი
 • ავტომანქანის გატაცება
 • მართლმსაჯულება
 • ხელობა
 • მკვლელები
 • აგორებული ქვა (ციკლიდან: „გარეუბნის ნოველები“)
 • სული - სამშვინველი
 • მგზავრები
 • მიწისძვრა
 • კაცი ბაქანზე
 • ღალატი („გარეუბნის ნოველები“)
 • უგზო-უკვლო
 • მარტოობა
 • მჭედლები
 • გაწევ-გამოწევა
 • საბრძოლო ვითარება
 • დედის ცრემლები
 • დედისერთა
 • მონატრება
 • კოკა წყალზე ტყდება
 • დღე-სასწაული
 • სააღმშენებლო საქმე
 • თფუუ!.. ანუ შერგილ შეყილაძე მოხსნეს!..
 • უნივერსიტეტობანა
 • ათი უკუმცნება (სატირა)