კალათა

დეტალურად

თანამდეროვე ქართული ლიტერატურის კლასიკოსის, რუსთაველის პრემიის ლაურეატის, რევაზ მიშველაძის შემოქმედება კარგახანია მსოფლიო ლიტერატურის ორგანულ ნაწილად იქცა. „საქართველოს მაცნე“ გამოსცემს პროზის დიდოსტატის რევაზ მიშველაძის რჩეულ თხზულებათა ოცდახუთტომეულს. მკითხველი ამ ტომების წაკითხვისას ადვილად დარწმუნდება, რომ მწერლის ჟანრულად უაღრესად მდიდარ ნაწერებში ჩანს არა მარტო საქართველოს პრობლემები, არამედ ქართული სარკმლიდან დანახული მსოფლიოც.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • როგორც ღორჯოები ფოთქში
 • მესამე სტუდიის ნოველა
 • ჟირაფი
 • ტელეფონოდუელი
 • საჩიხელი დევები
 • ჩემი დარდის ლაგამი
 • დოლაბი
 • ერთაქტიანი ნოველა
 • წამება
 • შვილი
 • „დროში დამწვარი“
 • ისინი
 • პარკში
 • ცდუნება
 • ტაში
 • მთვარე დანგრეულ საყდარში
 • შვედეთის მეფე დიდოსი
 • ანგელოზი
 • არცთუ პატარა დრამა
 • ცოლი
 • ხანი
 • ცურვის მასწავლებელი
 • ლოთის მონოლოგი
 • იაგო მეჩონგურე
 • ურწმუნო თომა
 • დიდი ამბავი
 • ფილიმონ – თეთრი ყვავი
 • თანამდევი
 • მრავალცოლშვილიანი
 • კოსმოსში
 • ცირკის მარგალიტი
 • მსახიობი თადა ნამგალაძე
 • დედოფლის მისია
 • შერვუდმა ცეკვა არ იცის
 • სნეული
 • სად?
 • პაციენტი
 • ცისფერი ყანწები
 • ტელეხიდი
 • საჩქეფელას სტუმრები
 • ხიფათი
 • გიგილო
 • შემცდარია...
 • მახე
 • ასაკუსა
 • ხათრიანი კაცი
 • კაკტუსი
 • უფინალო ნოველა
 • თებერვალი
 • დავიდარაბა
 • მანანა
 • წინა კაცი