კალათა

დეტალურად

რა განაპირობებს წარმატებას? თითოეულ ჩვენგანს ამ თემაზე ხშირად უფიქრია. თუ ყოველდღიური საუბრების ანალიზს მოვახდენთ, ხშირად მოვისმენთ ასეთ ფრაზას: „ის ჭკვიანია და ამით შეძლო წარმატების მიღწევა.“ როდესაც ვხედავთ წარმატებულ პიროვნებას და მას, ჩვენი აზრით, რაიმე სისულელე წამოსცდება, ჩვენი ავტომატური რეაქცია შემდეგია: „კი, მაგრამ, როგორ შეძლო მან წარმატების მიღწევა?“ამ საკითხს არაერთი კვლევა მიეძღვნა, მხოლოდ სუსტი კავშირი დაადგინეს ინტელექტსა და წარმატებულ ხელმძღვანელობას შორის. კვლევების მიხედვით დადგინდა, რომ ხანგრძლივი კარიერული წარმატება არ არის დამოკიდებული ინტელექტზე, არამედ უფრო მეტად დამოკიდებულია სხვა ფაქტორებზე.
 • რა არის ემოციური ინტელექტი?
 • ემოციური კაპიტალის მოდელი
 • თვითსაიმედოობა
 • ასერტიულობა
 • ოპტიმიზმი
 • თვითაქტუალიზაცია
 • საკუთარ თავში დარწმუნებულობა
 • თვითკონტროლი
 • თვითცნობიერება
 • ინტერპერსონალური უნარები
 • ემპათია