კალათა

დეტალურად

ლიტერატურული მოღვაწეობა 22 წლის ასაკში დაიწყო. წერდა პერიოდულ ჟურნალ-გაზეთებში. ნიკო ლორთქიფანიძის შემოქმედება ქართულ ლიტერატურაში გამოირჩევა ჟანრებისა და თემების მრავალფეროვნებით. სწორედ ჟანრული თავისებურებების მიხედვითაა წარმოდგენილი მისი ნაწარმოებები წინამდებარე ორტომეულში: I ტომში შესულია მწერლის ერთადერთი რომანი „ბილიკებიდან ლიანდაგზე“ და მსხვილი მოთხრობები, რომლებიც ხშირად რამდენიმე თავისგან შედგება.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ჟამთა სიავე
  • ნაწილი პირველი
  • ნაწილი მეორე
  • ნაწილი მესამე
 • მრისხანე ბატონი
 • რაინდები
 • ტყვედ ყოფილის დაბრუნება
 • ქედუხრელნი
 • დანგრეული ბუდეები
  • წინასიტყვაობასავით
  • I. მოხუცი იმ ქვეყნიდან
  • II. უტყვთა ცრემლები
  • III. ჯიუტები
  • IV. ალბუმი
  • V. ბიუსტი
 • ბილიკებიდან ლიანდაგზე
  • I. სოფლად
  • II. ტყეს სჭრიან
  • III. ცხრაას ხუთი უპათოსოთ
  • IV. ნადირი და მეძებარი
  • V. ჯაშუში
  • VI. კატორღა
  • VII. რომანი და რომანტიკა
  • VIII. შეუთანხმებელნი
  • IX. ჯეჯილი
 • სქოლიო