კალათა

დეტალურად

გვამი ბიბლიოთეკაში. ჭვავით სავსე ჯიბე

აგათა კრისტი

გამომცემლობა პალიტრა L

მთარგმნელი პაატა ჩხეიძე

დეტექტივი

თარგმანი ინგლისურიდან

სერია ჩემი რჩეული მსოფლიო

„დეტექტივის დედოფლად“ აღიარებული ინგლისელი აგათა კრისტის რჩეულ სამტომეულში წარმოგიდგენთ ოთხ რომანს, რომლის მთავარი გმირი – ავტორისავე საყვარელი პერსონაჟი, მის მარპლი გახლავთ. ყველა ეს თხზულება საგანგებოდ ამ სერიისთვის ითარგმნა და ქართულ ენაზე პირველად გამოიცემა.
 • გვამი ბიბლიოთეკაში
  • ნაწილი პირველი
  • ნაწილი მეორე
  • ნაწილი მესამე
  • ნაწილი მეოთხე
  • ნაწილი მეხუთე
  • ნაწილი მეექვსე
  • ნაწილი მეშვიდე
  • ნაწილი მერვე
  • ნაწილი მეცხრე
  • ნაწილი მეათე
  • ნაწილი მეთერთმეტე
  • ნაწილი მეთორმეტე
  • ნაწილი მეცამეტე
  • ნაწილი მეთოთხმეტე
  • ნაწილი მეთხუთმეტე
  • ნაწილი მეთექვსმეტე
  • ნაწილი მეჩვიდმეტე
  • ნაწილი მეთვრამეტე
 • ჭვავით სავსე ჯიბე
  • თავი პირველი
  • თავი მეორე
  • თავი მესამე
  • თავი მეოთხე
  • თავი მეხუთე
  • თავი მეექვსე
  • თავი მეშვიდე
  • თავი მერვე
  • თავი მეცხრე
  • თავი მეათე
  • თავი მეთერთმეტე
  • თავი მეთორმეტე
  • თავი მეცამეტე
  • თავი მეთოთხმეტე
  • თავი მეთხუთმეტე
  • თავი მეთექვსმეტე
  • თავი მეჩვიდმეტე
  • თავი მეთვრამეტე
  • თავი მეცხრამეტე
  • თავი მეოცე
  • თავი ოცდამეერთე
  • თავი ოცდამეორე
  • თავი ოცდამესამე
  • თავი ოცდამეოთხე
  • თავი ოცდამეხუთე
  • თავი ოცდამეექვსე
  • თავი ოცდამეშვიდე
  • თავი ოცდამერვე
 • სქოლიო