კალათა

დეტალურად

„პროვინციელი გამომძიებლის დღიურები“ დეტექტიურ ჟანრს არ მიეკუთვნება, – მწერლის უმთავრესი მიზანთაგანი ეგვიპტის ერთი მიყრუებული სოფლისეული ყოფის აღწერაა, გაუნათლებელი და ღარიბი არაბი ფელაჰები, სოციალური უსამართლობა, ამ გარემოში მომუშავე იმ ადამიანების ცხოვრება, რომლებიც სამუშაოდ ეგვიპტის ცენტრიდან ჩამოსულან და რომლებისათვისაც ეს მოსაწყენი გარემო გაუსაძლისი გამხდარა... ავტორი აღწერს, თუ როგორ ანადგურებს ადამიანებს ბიუროკრატია...
 • 11 ოქტომბერი, .... წელი
 • 12 ოქტომბერი
 • 13 ოქტომბერი...
 • 14 ოქტომბერი...
 • 15 ოქტომბერი...
 • 16 ოქტომბერი...
 • 17 ოქტომბერი...
 • 18 ოქტომბერი...
 • 19 ოქტომბერი...
 • 20 ოქტომბერი...
 • 21 ოქტომბერი...
 • 22 ოქტომბერი...
 • მთარგმნელისაგან
 • სქოლიო