კალათა

დეტალურად

 • ყდა
 • თავფურცელი
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.-12.(ფიქრები სიბნელეში)
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 18ა.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • I წიგნის დასასრულები
  • დასასრული პირველი: თურმე
  • ჩუენ (დასასრული II)
  • დასასრული II ჩვენ (გაგრძელება)
  • დასასრული III, - „ვითარცა ერთიჩუენგანი“
  • დასასრული III. „ვითარცა ერთი ჩუენგანი“ (გაგრძელება)
  • „ვითარცა ერთი ჩუენგანი“ (კიდევ გაგრძელება)
  • დასასრული IV, სათაურით: „რომელიც ჩვენთვის, კაცთათვის“...
  • და ხოლო ჩვენ კი...
  • დასასრული, რიგით მეექვსე, ნომრად - VI. რომელსაც ჰქვია, და მაინც, შვებად -
  • VII, და მთლად საბოლოო დასასრული, რომელსაც ჰქვია ზევითკენ, მაღლა,