კალათა

დეტალურად

გიორგი წერეთელი, როგორც კრიტიკული რეალიზმის წარმომადგენელი, ნატურალისტურად აღწერს თავის ეპოქის სოციალურ ვითარებას, იმდროინდელ ადამიანთა ცოცხალ სახეებსა და ხასიათებს, კულტურულ ჩამორჩენილობასა და უბრალო ხალხის სიღატაკეს; თავად-აზნაურთა უზნეობასა და სისასტიკეს. ეს მოთხრობებია: „გულქანი“, რომელიც შექმნა 1868 – 1897 წლებში; „რუხი მგელი“ (1892); „მამიდა ასმათი“ (1888); „ჩვენი ცხოვრების ყვავილი“, „კიკოლიკი, ჩიკოლიკი და კუდაბზიკა“.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ჩვენი ცხოვრების ყვავილი
  • I. თონიკე
  • II. დიტო - მოწაფე
  • III. მოწაფეობა
  • IV. კლასის მეთოდი
  • V თავი
  • VI თავი
  • VII თავი
  • VIII თავი
  • IX თავი
  • X თავი
  • XI თავი
  • XII თავი
  • XIII თავი
  • XIV თავი
  • XV თავი
  • XVI თავი
  • XVII თავი
  • XVIII თავი
  • XIX თავი
  • XX თავი
  • XXI თავი
 • კიკოლიკი, ჩიკოლიკი და კუდაბზიკა
  • ნაწილი პირველი
   • I
   • II
   • III
   • IV
   • V
   • VI
   • VII
   • VIII
   • IX
   • X
   • XI
   • XII
   • XIII
   • XIV
  • ნაწილი მეორე
   • I
   • II
   • III
   • IV
   • V
   • VI
   • VII
   • VIII
   • IX
   • X
   • XI
   • XII
   • XIII
   • XIV
  • მამიდა ასმათი
   • I
   • II
   • III
   • IV
   • V
   • VI
   • VII
   • VIII
   • IX
   • X
   • XI
   • XII
   • XIII
   • XIV
   • XV
   • XVI
   • XVII
   • XVIII
   • XIX
   • XX
  • რუხი მგელი
   • I
   • II
   • III
   • IV
   • V
   • VI
   • VII
   • VIII
   • IX
   • X
  • გულქანი
   • ნაწილი პირველი
    • I
    • II
    • III
    • IV
    • V
    • VI
    • VII
    • VIII
    • IX
    • X
    • XI
    • XII
    • XIII
    • XIV
    • XV
    • XVI
    • XVII
    • XVIII
    • XIX
    • XX
    • XXI
    • XXII
    • XXIII
    • XXIV
   • ნაწილი მეორე
    • I
    • II
    • III
    • IV
    • V
    • VI
    • VII
    • VIII
    • IX
    • X
    • XI
    • XII
    • XIII
    • XIV
    • XV
    • XVI
    • XVII
    • XVIII
    • XIX
    • XX
    • XXI
    • XXII
    • XXIII
    • XXIV
    • XXV
   • ნაწილი მესამე
    • I
    • II
    • III
    • IV
    • V
    • VI
    • VII
    • VIII
    • IX
    • X
    • XI
   • სქოლიო