კალათა

დეტალურად

ეს „თითქმის იუპიტერივით სახელგანთქმული“ დონ ხუან მარანიას ამბავია. წარჩინებული ოჯახის მემკვიდრეს ყველაფერი აქვს იმისთვის, რომ ბედნიერი და მშვიდი მომავალი ჰქონდეს, თუმცა განგება თუ შემთხვევითობა სულ სხვას სთავაზობს და დონ ხუანი ამ შეთავაზებას იღებს. ახალგაზრდობაში მეტისმეტად თავაშვებულად იცხოვრა და ცოდვები დააგროვა, თუმცა ბოლოს მის სიცოცხლეში მაინც დადგა გარდამტეხი მომენტი − მომენტი, როცა ყველაფერი იცვლება, უპირველესად კი იცვლება ღირებულებები, დამოკიდებულებები; როცა ხდება წარსულის გადაფასება და დარჩენილი სიცოცხლისთვის აზრისა და დანიშნულების მინიჭება. პროსპერ მერიმეს „სალხინებლის სულები“ სწორედ ცოდვის საფასურის თავისებურებებზე მოთხრობილი ამბავია.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.